Erfarne handverkerar

Olav og Tommy har fleire års erfaring innan tømrarfaget. Olav har i tillegg erfaring med å lede byggeprosjekt.

Drift og gjennomføring

Selskapet har eksistert sidan 2001 med god økonomi. Selskapet har alle godkjenning som kreves for å stå som ansvarligutbyggar.

Dokumentasjon og standardar

Selskapet har god kjennskap til kva slags standardar og dokumentasjon som kreves for eit bygg.


Kven æ Me?

Bygg og Anleggservice AS vart skipa i 2001 med drift innanfor skogbruket, med drifter i vanskeleg terreng og utvinning av spesial sagtømmer. I 2003 starta selskapet med tømmertransport som vart avslutta i 2009. Etter dette har selskapet endra tjenestene sine til utleige av arbeidkraft innanfor bygg og anlegg i Vest -Telemark og Oslo. Frå 2014 har selskapet levert tjenester innanfor nybygg, tilbygg, rehablitering, restaurering, utleige, riving og velikehald. Med Vest Telemark som område , men med moglegheit for pendling i kortare periodar.

Meir om høtt me gjer

Kven æ Me?

Våre partnerar

Blog